Au Cadet de Gascogne

Entrecot a la parrilla con mantequilla maître d’hôtel o chimichurri, papas fritas y ensalada de mesclun

32.00